Dekker Coaching en Mediation

Aanbod

 

Individuele begeleiding

U kunt zich via de mail of online via deze website aanmelden. U kunt ook per telefoon uw gegevens inspreken en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
U heeft om zich te kunnen aanmelden geen verwijsbrief nodig.

Doorgaans worden in het eerste gesprek met de hulpverlener uw klachten ge´nventariseerd en wordt bekeken welke invloed die hebben op uw dagelijks functioneren.

U kunt bij de intake vervolgens aangeven wat u zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen met u wordt het doel van de behandeling geformuleerd en een schatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken. Hierna kan met uw instemming de behandeling starten.

In samenspraak met u wordt een behandelmethode vastgesteld die op uw klachten is afgestemd.

In de meeste gevallen wordt gewerkt met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derde generatie gedragstherapie die wetenschappelijk onderzocht en getoetst is. Daarbij worden ook Mindfulness technieken gebruikt.
Ook kan cognitieve gedragstherapie toegepast worden. Daarnaast kan begeleiding plaats vinden in de vorm van hulp bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijks leven.

Relatie counseling

Mensen en hun omstandigheden veranderen en dat heeft invloed op hun relatie. Als je er samen niet meer uitkomt dan helpt een relatie counselor je om de valkuilen zichtbaar te maken.
Door bewust te worden van je eigen gedrag en eigen inbreng in een relatie, kan er een verandering ontstaan.

Mindfulness bij autisme (volwassenen)

Bij Mindfulness worden meditatie technieken beoefend. Hierbij wordt er weinig beroep gedaan op inzicht in de eigen gedachten en gevoelens.
Uit onderzoek is gebleken dat Mindfulness mensen met autisme helpt doordat ze gemakkelijker gedachten kunnen loslaten, minder somberheidsklachten ervaren en beter in staat zijn om lichamelijke en psychische grenzen aan te voelen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt op een gestructureerde manier verschillende meditatie technieken aangeleerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat u thuis ook oefent.

We starten bij problemen waar mensen tegen aan kunnen lopen in het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld piekeren of omgaan met veranderingen. Door meditatie oefeningen leert u zich op een andere manier op te stellen tegenover uw problemen en ermee om te gaan.

Het is belangrijk tijd vrij te maken om dagelijks de oefeningen te doen. Dit kost ongeveer 25-40 minuten per keer, 6 dagen per week. Dit om mindfulness in het dagelijkse leven leren inpassen en een manier van leven te laten worden.

Mindfulness bij ADHD en ADD

Bij mindfulness worden meditatie technieken geoefend met als doel meer grip op bepaalde gedragingen te krijgen, passend bij ADHD en/of ADD:

Het is een training welke gebaseerd is op praktische opdrachten naast lichaams- en meditatie oefeningen.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten. Daarnaast is belangrijk tijd vrij te maken om dagelijks de oefeningen te doen. Dit kost ongeveer 25-40 minuten per keer, 6 dagen per week. Dit om mindfulness in het dagelijkse leven leren inpassen en een manier van leven te laten worden.

Mindfulness en eten

Mindfulness en eten is een training gericht op de omgang met eetgewoonten, voeding, beweging en acceptatie van jezelf.
Deze is bedoeld voor mensen met een problematische relatie met eten en/of mensen die lijden aan een medische aandoening of ziekte, waarbij een gezond en evenwichtig eetpatroon wenselijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diabetes, prikkelbare darm en hartkwalen.